Usługi

psycholog Włodawa, Krasnystaw, Hrubieszów
KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

Konsultacja psychologiczna to zazwyczaj pierwsze spotkanie, którego celem jest określenie charakteru problemów lub obszarów do zmiany. Po wstępnym rozpoznaniu mogę dać Ci propozycję formy pomocy. Pierwsza rozmowa o sytuacji życiowej i emocjonalnej jest też okazją do zapoznania się ze mną i z gabinetem. Podczas konsultacji możesz też uzyskać doraźną pomoc psychologiczną i lepiej zrozumieć trudną sytuację życiową.
Sesja trwa 50 minut i kosztuje 100 złotych.

dobry psycholog, psychoterapeuta, dda, terapia małżeńska, terapia par,


TERAPIA INDYWIDUALNA

Z psychoterapii warto skorzystać wtedy, kiedy czujesz, że trudności życiowe przerastają Cię i nie jesteś w stanie sam sobie z nimi poradzić. Terapia opiera się na relacji szacunku, zaufaniu i akceptacji. Często okazuje się, że zgłaszane problemy mają swoje źródło w dzieciństwie i relacjach z rodzicami. Podczas psychoterapii nauczysz się nazywać i wyrażać emocje, zrozumiesz swoje zachowania, odnajdziesz siłę i poczucie sprawstwa. Psychoterapia pomaga zrozumieć siebie, odzyskać spokój, nabrać poczucia sensu i zacząć w pełni cieszyć się życiem. Sesje odbywają się raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie.
Spotkanie trwa 50 minut i kosztuje 100 złotych.

psycholog, psychoterapia, terapia psychologiczna, konsultacja psychologiczna online,
TERAPIA PAR I MAŁŻEŃSTW

Celem terapii par i małżeństw jest zdiagnozowanie przyczyn problemów pojawiających się w związku. Podczas terapii dążymy do zmniejszenia barier emocjonalnych, komunikacyjnych i poprawienia jakości związku. Spotkania na neutralnym gruncie służą wyrażeniu uczuć i potrzeb, pomagają zrozumieć zachowania partnera. Terapia par i małżeństw polecana jest nie tylko związkom które przeżywają kryzys, ale również parom, które chciałyby nauczyć się lepiej wyrażać siebie. Sesje odbywają się zazwyczaj raz na 2 tygodnie.
Spotkanie trwa 90 minut i kosztuje 200 złotych.

PSYCHOLOG DZIECIĘCY

Psycholog dziecięcy to osoba przygotowana do tego, by wspierać rodzinę – rodziców i dzieci. Psycholog dziecięcy pomaga rodzicom rozwiązać ich problemy wychowawcze z dziećmi. W odniesieniu do dzieci są to najczęściej działania edukacyjne - dotyczące problemów z nauką, jak i terapeutyczne wiążące się z emocjami i sposobem radzenia sobie z nimi. Psycholog dziecięcy często prowadzi też zajęcia dotyczące emocji, często trudnych przeżyć i sposobów radzenia sobie z nimi. W proces psychoterapii dzieci włączeni są rodzice. Pierwsze spotkanie zwykle odbywa się z samymi rodzicami, zwłaszcza jeśli problem dotyczy małego dziecka. To wywiad z rodzicami, który obejmuje informacje na temat rozwoju dziecka, sytuacji rodzinnej, funkcjonowania w środowisku przedszkolnym/szkolnym. Kolejna wizyta to indywidualne spotkanie terapeuty z dzieckiem.
Spotkanie trwa 50 minut i kosztuje 100 zł.

pewność siebie, asertywność, poczucie własnej wartości, osiąganie celów, efektywność osobista, pozytywne nastawienie, radzenie sobie ze stresem

COACHING

Coaching opiera się na partnerskiej relacji, podczas której wspieram Cię w jak najlepszym wykorzystaniu potencjału. Coaching odbywa się w formie kilku regularnych spotkań, podczas których pogłębiasz swoją świadomość, lepiej poznajesz siebie, swoje wartości i przekonania. Dostajesz motywację do realizacji celów. Rozwijasz swoje mocne strony i nabierasz pewności siebie. W coachingu koncentrujemy się na tym co jest tu i teraz, na dążeniu do rozwiązań. W efekcie rozwijasz się i osiągasz wyznaczone cele osobiste i zawodowe. Sesje odbywają się raz na 3 tygodnie.
Spotkanie trwa 90 minut i kosztuje 300 złotych.

opinia psychologiczna

OPINIE PSYCHOLOGICZNE

Sporządzenie opinii wymaga przeprowadzenia wcześniejszego badania psychologicznego i ma na celu ocenę stanu psychicznego osoby badanej. Po przeprowadzeniu konsultacji i badań psychologicznych wydajemy opinie, między innymi w sprawach:
• diagnoza stanu zdrowia psychicznego (na prośbę lekarza psychiatry)
• do ZUS-u
• do sądu
• do szkół i przedszkoli
• w sprawach powypadkowych
Pełny koszt badania i opiniowania uzależniony jest od użytych narzędzi, które dobierane są zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

SESJE TERAPEUTYCZNE ONLINE

Sesje terapeutyczne online to idealne rozwiązanie dla osób, które nie chcą tracić czasu na dojazdy do psychologa, nie mają możliwości wyjścia z domu lub mieszkają za granicą. Bez wychodzenia z domu i z każdego miejsca na świecie można otrzymać wsparcie swojego psychologa. Takie sesje terapeutyczne odbywają się przez Internet w formie video rozmowy, zazwyczaj przez Skype. Możliwe są również sesje w formie rozmowy telefonicznej lub czatu. Pierwsze spotkanie zwykle dotyczy omówienia problemów i wyznaczenia celu terapii. Terapia online zazwyczaj dotyczy psychoterapii krótkoterminowej, która obejmuje 12 sesji.
Spotkanie trwa 50 minut i kosztuje 100 zł.