Polityka prywatności

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych (dalej „Administrator”) jest Joanna Mielniczuk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą JARGA Joanna Mielniczuk z siedzibą w Warszawie ul. Chmielna 2 lok. 31, posiadająca nr NIP: 5632168334, REGON: 06625992, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz Ustawą o ochronie danych osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych przez Klienta lub Użytkownika uniemożliwia skorzystanie z usług, otrzymanie towaru lub uzyskanie odpowiedzi na zapytanie ofertowe wysłane drogą elektroniczną.
 4. Administrator nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych ani adresowych (w tym adresów e-mail) Klientów i Użytkowników strony.
 5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach marketingowych. Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest:
  – zawarcia i wykonania umowy oraz wystawienia rachunku
  – udzielania odpowiedzi na zadawane pytania
  – udzielania informacji o oferowanych usługach i towarach
  – wysyłania informacji handlowych i marketingowych
  – analizy statystycznej Google Analytics. Dane zebrane służą do analizy statystycznej zachowań klientów na stronie i doskonalenie oferty.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia umowy i przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy, oraz przez okres wynikający z przepisów ustawy o rachunkowości.
 7. W przypadku zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, dane będą wykorzystywane do momentu cofnięcia zgody. Z prawa tego może skorzystać Klient lub Użytkownik w dowolnym czasie przesyłając stosowną informację na adres email: kontakt@joannamielniczuk.pl
 8. Użytkownik lub Klient strony ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorującego.